blavand    

Stranden / Der Strand

 

Stranden i Blåvand
Vesterhavet er uden tvivl den største attraktion i Blåvand.
Blåvand Strand er kendt for sin børnevenlige sandstrand med Blå flag.  Her er tilpas lavvandet, til at børnene kan bunde langt ud i det rolige vand, hvilket er meget specielt for Vesterhavet.
  Der Strand in Blåvand
Die Nordsee ist ohne Zweifel die größte Attraktion in Blåvand. Der Strand in Blåvand mit blauer Flagge ist wegen seinen Kinderfreundlichen Sandstrand bekannt. Hier ist Einzigartig für die Nordsee passend flaches Wasser so dass die Kinder, weit hinaus im ruhigen Wasser, Grund finden.
I sommerhalvåret, fra april til og med september, skal hunde være i snor på stranden. I vinterhalvåret, fra oktober til og med marts, må du gerne lade din hund være løs på stranden, men kun hvis den er under fuldt herredømme. Vi anbefaler dog absolut et besøg i Blåvand Hundeskov, har man hund med til Blåvand.

Blåvand sydstrand
Ved Blåvand er Vesterhavet noget helt særligt. Området er, smukt, storslået, og her er kilometervis af smuk, hvid sandstrand.
Blåvand er kendt vidt omkring for sin børnevenlige sandstrand. Ingen biler på stranden, og Vesterhavets bølger ruller stille og roligt mod det kridhvide sand. Her er tilpas lavvandet, til at børnene kan bunde langt ud i det rolige vand - meget specielt for Vesterhavet.
De helt specielle forhold, der hersker på sydstranden, har naturligvis en årsag - nemlig Horns Rev, der strækker sig ca. 40 km ud i Vesterhavet og derved nærmest danner en lagune på sydsiden.

Blåvand nordstrand
På Blåvand Nordstrand føler man sig langt fra alting. Her er vidtstrakte klitlandskaber, så langt øjet rækker. Klitterne danner lune gryder, hvor man kan finde læ for vinden fra Vesterhavet.Blåvand Nordstrand og Horns Rev er også kendt som to af de absolut bedste steder, når jagten går ind på Vesterhavets guld - det smukke rav.
  Im Sommerhalbjahr, von April bis September, sind Hunde an der Leine zu führen. Im Winterhalbjahr von Oktober bis März dürfen Sie Ihren Hund gern ohne Leine am Strand lassen, jedoch nur wenn Sie Ihn unter voller Kontrolle haben. Wir empfehlen ein Besuch in Blåvand Hundewald, falls Sie Ihren Hund mit nach Blåvand nehmen.
 blavand-online.dk   Die vier Maultiere am Blåvand Strand
Wenn sie Blåvand besuchen können Sie an einigen Stellen Landschaften sehen, welche die Vorzeit bezeugen. Im Gebiet um dem Leuchtturm, Blåvandhuk liegen 50 Bunker. Sie sind ein Andenken vom 2. Weltkrieg und die deutsche Besatzung 1940-1945.
Vier dieser Bunker sind Teil eines größeren Kunstwerks, das in 1995 die 50 Jahre der Befreiung Dänemarks markierten. Es stellt Maultiere dar und ist ein Symbol für Frieden, weil Maultiere sich nicht reproduzieren können. Die Maultieren sind am Blåvand Strand bei Skippervej und Lille Strandvej zu sehen.
De fire muldyr på Blåvand Strand
Når du besøger Blåvand, kan du nogle steder se landskaber, der vidner om fortiden.  I området omkring Blåvandhuks fyr ligger 50 bunkere. De er et minde om 2. verdenskrig og den tyske besættelse 1940-1945.
Fire af disse bunkere er en del af et større kunstværk, som markerede 50 året for Danmarks befrielse i 1995. De forestiller muldyr og er symbol på fred, da muldyr ikke kan reproducere sig. Muldyrene kan ses på Blåvand Strand ved Skippervej og Lille Strandvej.
  .blavand-online.dk

Blå flag
På Stranden vejer det blå flag som tegn på, at stranden er ren og at den opfylder en del krav, således at badegæsterne er sikret kvalitet. 216 danske stranden fik i 2010 det blå flag af det  internationale Foundation of Environmental Education.  Hvis det blå flag vejer over en strand kontrolleres der bl.a regelmæssigt om badevandet er i orden, samt at der er toiletter og informationstavler ved stranden

 

Blaue Flagge
Am Strand weht die blaue Fahne, die ein Zeichen dafür ist, das der Strand sauber ist und eine Reihe Anforderungen entspricht, so dass dem Badegast gesicherte Qualität garantiert ist. 216 dänischen Stränden wurde 2010 die blaue Flagge verliehen, die von der internationalen Foundation of Environmental Education-Umweltschutzkampagne herausgegeben wird. Wenn die blaue Flagge über einem Strand weht, bedeutet dies, z.B. dass das Badegewässer regelmäßig kontrolliert wird, und Toilettenvorrichtungen sowie Informationstafeln vorhanden sind.

  blavand   blavand-online.dk     blavand-online.dk    

Handicap adgang til stranden
Blåvand Strand ved Hvidbjerg Strandvej har en dejlig bred sandstrand med handicap-plads, handicap toilet samt en kiosk i nærheden.

 

Behinderten Zugang zum Strand
Blåvand Strand am Hvidbjerg Strandvej ist ein Schöner breiter Sandstrand mit Behinderten-Platz, Behinderten- WC und Kiosk in der Nähe.

Danmarks Guld
Blåvand strand er et af de bedste steder at gå på jagt efter rav i Danmark.
For 75 millioner år siden kan en dinosaur teoretisk se have lavet en skade på et nåletræ, og forårsaget at træet begyndte at bløde harpiks. Harpiksen faldt ned i skovbunden og størknede. 
Under istiden, millioner år senere, blev jord og ismasser presset mod vest, til det der i dag er Danmark. Det rav vi finder langs kysten i Blåvand - opskyllet på stranden, stammer altså fra urtidens skove af fyrretræer. Rav har været anvendt siden oldtiden til smykker og byttehandler, og ikke mange smykker rummer så spændende en historie som rav.
  Dänemarks Gold
Blåvand Strand ist eines der besten Stellen in Dänemark um Jagd auf Bernstein zu machen. Vor 75 Millinonen Jaren kann theoretisch gesehen ein Dinosaurier einen Nadelbaum geschädigt haben und hat dabei verursacht, daß der Baum begann Harz zu bluten. Das Harz fiel in den Waldboden und begann zu erhärten während der Eiszeit. Jahrmillionen später, wurden Boden und Eismassen gegen Western gepresst, aus dem das heutige Dänemark entstand.
Der Bernstein den wir heute an der Küste in Blåvand am Strand aufgespült finden, entstammt somit den Fichtenwäldern der Urzeit.
Seit der Antike ist Bernstein als Schmuck und im Tauschhandel verwendet worden, nicht viele Schmuckstücke bergen eine so spannende Geschichte wie Bernstein.
fyret   turistinformation

 

Blåvandshuk Fyr
Det 39 m høje Blåvandshuk fyrtårn står på Danmarks vestligste punkt.  Tager i turen op af de 170 trappetrin kan i nyde den vidunderlige udsigt ud over Horns Rev, Kallesmærsk Hede og stranden ved Blåvand. I den forhenværende Fyrvogter bolig er der en udstilling over offshore vindmølleparken ved Horns Rev. Den største i verden.

 

  Leuchtturm von Blåvandshuk
Der 39 m hohe Leuchtturm von Blåvandshuk steht schön am westlichsten Punkt Dänemarks. Erklimmen Sie die 170 Treppenstufen und genießen Sie die wunderschöne Aussicht auf Horns Rev, die Kallesmærsk Heide und den Strand bei Blåvand. In der ehemaligen Leuchtturmwärterwohnung befindet sich eine Ausstellung über den Offshore-Windpark bei Horns Rev, den größten der Welt
  blavand-online.dk    blavand-online.dk   blavand-online.dk
     
Lad sælungerne ligge!
Moderen efterlader sælungen på stranden, hvor den ligger og luner sig i mange timer, mens moderen søger føde, og den kommer kun ind for at give ungen mælk. Hvis vi mennesker konstant opholder os i nærheden, forhindrer det moderen i at komme ind til ungen.
I tilfælde af sygdomstegn eller en alvorligt skadet sæl, ring da til nr. 1812
  Lasst das Robbenjunge liegen!
Die Mutter hinterläßt das Junge am Strand, wo es liegt und sich über viele Stunden erwärmt, während die Mutter Nahrung súcht und Sie kommt nur hinein um Ihr Junges zu säugen. Halten sich Menschen dauernd am strand auf, verhindert dies, dass die Mutter hinein zum Jungen zu kommen kann.
Im Falle von Krankheitszeichen oder ernsthaft geschädigte Robben, rufen Sie die  Nr. 1812 an.
Naturpark Vesterhavet
Fra Blåvands Huk til Nymindegab strækker Naturpark Vesterhavet sig over den mere end 35 km lange kystlinje. Parken strækker sig op til 9 km ind i landet.

Parken er et oplagt udflugtsmål for hele familien året rundt. Besøg fx de fascinerende bunkeranlæg på stranden, der stammer fra 2. verdenskrig. Eller besøg Blåvands Huk fyr og nyd den smukke udsigt. Er I interesserede i dyr, er det en oplagt ide at medbringe kikkert, da der vil være rig mulighed for at se fugle og dyr - og landets største bestand af krondyr hører også til i Naturpark Vesterhavet. Ved vandet kan I opleve de sandede klitter, der er helt særlige for Vesterhavet, eller I kan gå på jagt efter rav og flotte muslingeskaller.