blavand    

 

Danmark
Danmark er det sydligste land i Norden. Landet, som består af mange øer, er lille, tæt befolket og omkranset af dejlige strande.
Danmark er det mindste af de fem lande i Norden.  Til gengæld har Danmark meget god og dyrkbar jord som bliver udnyttet maksimalt


Det lille land har på grund af det store antal mindre øer og fjorde en af Europas længste kystlinjer på 7.314 km. Der er 368 kilometer fra det nordligste punkt på Skagens Nordstran til det sydligste punkt på Gedser Odde og 452 kilometer fra det østligste punkt på Østerskær til det vestligste punkt på Blåvands Huk
  Dänemark
Dänemark ist das Südlichste Land im Norden. Das Land besteht aus vielen Inseln, ist klein, aber hat einen sehr guten und erntbarer Erde, der maximal ausgenützt wird.

Das kleine Land, hat auf Grund der großen Zahl von Inseln, einer der grösten Küstenlinien von Europa. Die Küstlinie ist 7.314 km.  Vom Nordlichsten Punkt - Skagen Nordstrand zum Südlichsten Punkt bei Gedser Odde ist das Land 368 Kilometer lang. Und vom Ostlichsten Punkt bei Østerskær zum blåvands Huk ist es 452 Kilometer breit.

De vigtigste indtægtskilder i Danmark er olie og anden energi, medicinalindustri, landbrugsvarer, skibsfart og ydelser inden for it-branchen.

Die wichtigsten einkommen Dänemarks kommen von Öl und andere Energie, Medizinalindustrie, Landwirtschaft, Schibsfahrt und Dienstleistungen bezüglich IT.
Det danske flag
Det nationale danske flag hedder Dannebrog. Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra himlen i Estland den 15. juni 1219. Dannebrog betyder "dansk tøj" eller "vel forarbejdet stof". Dannebrog er rødt med et hvidt kors. Korsdesignet optrådte først på det danske flag og blev siden overtaget af de andre nordiske lande.
Dansk flag Die dänische Flagge
Die Nationale Flagge Dänemarks heist Dannebrog. Laut Legende ist Dannebrog in Estland am 15. Juni 1219 vom Himmel gefallen. Dannebrog bedeutet "Dänische Klamotten oder gut verarbeiteter Kleidung. Dannebrog ist Rot mit ein weissen Kreutz.
.

Sproget
Dansk hører til den norgermaniske sprogfamilie, og har stor lighed med norsk.

For udlændinge er udtalelsen meget svær, da mange ord ikke udtales som de skrives.

Dansk tales meget hurtigt, der findes ingen hårde lyde, og mange endelser eller bogstaver sluges ved udtale.

Forståelse

Udover dansk taler de fleste danskere engelsk.
I turistområder som Blåvand tales og forståes tysk i stor udstrækning. Dog kan man som udlænding ikke altid forudsætte, at alle forstår andre sprog.

 

Sprog
Dänisch gehört zur nordgermanischen Sprachfamilie und hat große Ähnlichkeit mit Norwegisch sowie Schwedisch.

Für die Deutschen ist die Aussprache des Dänischen sehr schwierig und kann einen Dänisch-Lernenden leicht zur Verzweiflung bringen, nach unserem Sprachverständnis wird fast nichts so gesprochen wie es geschrieben wird.

Dänisch wird schnell gesprochen, es gibt keine harten Laute, es wird verschluckt, was zu verschlucken ist. Manche Sätze werden so zusammengezogen, dass sie beinahe wie ein einziges Wort klingen. Darüber hinaus gibt es im Dänischen Laute, die es im Deutschen ganz einfach nicht gibt.

Verständigung

Außer dänisch ist englisch sehr geläufig. Deutsch wird in der Amtskommune Varde und in Touristenregionen ( also natürlich auch in Blavand ) oft mehr oder weniger gut verstanden und gesprochen. Man sollte nicht immer gleich voraussetzen, dass das Gegenüber die eigene Sprache versteht.

Kongehuset

Danmark er et konstitutionelt monarki. Dronning Margrethe II har ingen reel politisk magt, og Folketinget er landets højeste myndighed.Befolkningen


Danmark har ca. 5.569 indbyggere og er opdelt i 5 regioner og 98 kommuner.
Blåvand hører til i Varde Kommune på Jyllands Vestkyst. Blåvand har mindre en 200 indbyggere og tæller dermed ikke som by.


Kronprinsesses Mary,
Kronpris Frederik,
Dronning Margrethe,
Prins Henrik,
Prins Joakim,
Prinsesse Marie

Das Königshaus
Dänemark ist ein konstituierter Monachie. Königin Margrethe II hat keine Politische Macht, und Folketinget hat die höchste Autorität.

 Bevölkerung
Dänemark hat   ca. 5.567 Einwohner. und ist 5 Regione und 98 Kommunen aufgeteilt.
Blåvand gehört zur Varde Kommune an der Westküste von Jütland.  
Blåvand hat weniger als 200 Einwohner und zählt somit nicht als Stadt